Δίκτυα ύδρευσης

Το νερό σαν ισχυρός διαλύτης διαλύει τις ουσίες που έρχεται σε επαφή. Πολλές ουσίες βρίσκονται στα υλικά στεγανοποίησης, επίχρισης  και χρωματισμού των δεξαμενών νερού και στα υλικά των σωληνώσεων νερού. Η εταιρεία μας ελέγχει τα υλικά που χρησιμοποιεί να έχουν προδιαγραφές πόσιμου νερού.

ilika---idrefsi---swlines---nero---poiotita---pipes---water---supply---quality---safe
eco---paint---xrwmata---oikologika

Χρώματα

 

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με την Renovat προμηθεύει πιστοποιημένα οικολογικά χρώματα, φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, που πληρούν τις υψηλότερες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες περιβαλλοντικές και υγειονομικές προδιαγραφές(DIN, LEED, TUV SUD, BLUE ANGEL), καθώς και προδιαγραφές περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και ανάλυσης κύκλου ζωής (LCA ISO 14025). Επίσης, είναι ενεργά οικολογικά με την έννοια ότι πέρα από παθητικές οικολογικές ιδιότητες, όπως η χρήση νερού ως διαλύτη για χαμηλές πτητικές ενώσεις, οι χαμηλές αρωματικές ενώσεις και ο οικολογικός τρόπος παραγωγής, έχουν ενεργές οικολογικές ιδιότητες, όπως η φραγή διοξινών και ο αυτοκαθαρισμός μέσω φωτοκατάλυσης.

Περισσότερα