Τακτική συντήρηση

Περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών συντήρησης (συσκευής ή εγκατάστασης). Οι εργασίες εκτελούνται με βάση το σχέδιο συντήρησης, στο οποίο περιγράφονται τα σημεία παρέμβασης, και τις προβλεπόμενες για τη φύση της εγκατάστασης και τον εξοπλισμό εργασίες συντήρησης. H πραγματοποίηση των εργασιών πιστοποιείται με τη συμπλήρωση και παράδοση λίστας ελέγχου.

taktiki---sintirisi---facilities---service
arxeio---record---keeping---facilities---service

Τήρηση αρχείου

Τήρηση αρχείου των διαθέσιμων σχεδίων των εγκαταστάσεων, αρχείου και ιστορικού του εξοπλισμού, αρχείου συντηρήσεων.

Απομακρυσμένος έλεγχος

Απομακρυσμένη εποπτεία.

Συνεχής απομακρυσμένη εποπτεία της εγκατάστασης (στο βαθμό που η εγκατάσταση δίνει αυτή την δυνατότητα).

KNX---service---internet---remote---operation---monitoring---apomakrismenos---elegxos---facilities

Τεχνική συμβουλή

Τακτική παρουσίαση πεπραγμένων, έκθεση εκτίμησης της λειτουργίας και παροχής συμβουλών βελτίωσης.