Η ενέργεια του εδάφους πρακτικά είναι ανεξάντλητη, η δε θερμοκρασία αρκετά υψηλή, ο βαθμός απόδοσης είναι ακόμη υψηλότερος. Η ενέργεια που καταναλώνεται στην περίπτωση αυτή είναι πολύ μικρότερη (περίπου το 15%) της ενέργειας που αποδίδεται στο χώρο, γεγονός που την καθιστά την πιο συμφέρουσα από άποψη λειτουργικού κόστους επιλογή. Η απόδοση δεν επηρεάζεται από κακές εξωτερικές συνθήκες, όπως παγετός, πράγμα πολύ σημαντικό για περιοχές με ψυχρό κλίμα.

 

Η εκμετάλλευση της θερμότητας του υπεδάφους, γίνεται με ειδικές αντλίες θερμότητας (αντλίες θερμότητας νερού – νερού). Χρειάζεται για το σκοπό αυτό ειδικό έργο (γεωτρήσεις για άντληση νερού ή εγκατάσταση σωληνώσεων ή εγκατάσταση σε χαντάκια δικτύου σωληνώσεων).

 

 

gewthermia---antlia---thermotitas---heat---pump---geothermal---energy---carrier

Αντλία θερμότητας νερού – νερού Carrier 61 WG.

Με απόδοση που ξεκινάει από 27 KW, η σειρά αυτή των μηχανημάτων της Carrier είναι ιδανική λύση για γεωθερμικές εφαρμογές, που εξυπηρετούν κατοικίες,γραφεία, μικρά ξενοδοχεία κλπ. Είναι σχεδιασμένη για υψηλών θερμοκρασιών θέρμανση έως 65 °C και μεγαλύτερο του 5. Εγκαθίσταται σε εσωτερικό χώρο (μηχανοστάσιο).

 

Τα ειδικά έργα που απαιτούνται για την άντλησης της θερμότητας από το έδαφος περιορίζουν την δυνατότητα της γενικής αξιοποίησης, στους χρήστες εκείνους που έχουν την δυνατότητα υλοποίησης τέτοιων έργων, όπως είναι οι μεμονωμένες κατοικίες που έχουν περιβάλλοντα χώρο επαρκή για υλοποίηση τέτοιων έργων.

 

Το σύστημα της REHAU RAUGEO PE-Xa green, κατάλληλο για εγκατάσταση με γεώτρηση αντλεί ενέργεια από τις σταθερές θερμοκρασίες του βαθύτερου εδάφους. Το τραχύ εξωτερικό του στρώμα, σε συνδυασμό με το υλικό πλήρωσης, εξασφαλίζει στεγανότητα στο σύστημα, κάτι που δεν προσφέρουν τα συμβατικά γεωθερμικά συστήματα.

 

 

gewthermia---enallaktis---raugeo---energeia---energy---geothermal---heating---rehau
rehau---raugeo---pe---geothermia---geothermal

Οριζόντια εγκατεστημένος γεωθερμικός συλλέκτης RAUGEO  PE-Xa της REHAU εξάγει θερμότητα από την περιοχές με θερμοκρασίες άνω του σημείου ψύξης, σε βάθος περίπου 1,5 m. Ανθεκτικό σε μηχανικές βλάβες όπως σημειακά φορτία, μειώνει σημαντικά το κόστος εγκατάστασης. 

 

 

 

gewthermia---sillektis---energeia---energy---geothermal---heating---rehau
rehau---raugeo---geothermia---geothermal---system