Οι ανάγκες

Η πολυκατοικία κατασκευάσθηκε τη δεκαετία του 80. Περιελάμβανε εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης με θερμαντικά σώματα και καύσιμο το πετρέλαιο. Η  θέρμανση ήταν ενιαία για όλα τα διαμερίσματα, χωρίς πρόβλεψη αυτόνομης λειτουργίας, χωρίς τη δυνατότητα ατομικής επιλογής θερμοκρασίας ή ωρών λειτουργίας για περιορισμό της δαπάνης. 

Με την επιβεβλημένη λόγω παλαιότητας ανακαίνιση της εγκατάστασης τέθηκε το σύγχρονο πρόβλημα αναβάθμισης της εγκατάστασης με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων.

Οι παρεμβάσεις

Καθαιρέθηκε ο λέβητας και η δεξαμενή πετρελαίου και απομακρύνθηκαν απελευθερώνοντας παράλληλα χώρο. 

Εγκαταστάθηκε στον εξωτερικό χώρο αντλία θερμότητας, η οποία συνδέθηκε στην ίδια εσωτερική εγκατάσταση.  

Επιλέχθηκε η αντλία θερμότητας Carrier 61AF045, θερμικής απόδοσης 45 KW, με θερμοκρασία 65 °C και συντελεστή απόδοσης COP = 2,6. 

egkatastasi---thermansis---polikatoikia---kerkira---antlia---thermotitas---eksoikonomw---heat---pump---heating---system---corfu---residential---building
thermidometritis---calorimeter---heat---measuring---device---heat---pump---system---sistima---thermansis---residential---building---corfu---polikatoikia---kerkira

Παράλληλα έγινε παρέμβαση στην εσωτερική εγκατάσταση και διαχωρίστηκε η εγκατάσταση ανά διαμέρισμα. Στο κύκλωμα κάθε διαμερίσματος εγκαταστάθηκε ηλεκτροβάνα απομόνωσης, ελεγχόμενη από ιδιαίτερο θερμοστάτη που εγκαταστάθηκε σε κάθε διαμέρισμα.

Τώρα πια ο κάθε ένοικος, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη θερμοκρασία του χώρου που επιθυμεί, τις ώρες που χρειάζεται θέρμανση αλλά και να το κλείσει ή να μειώσει τη θερμοκρασία όταν απουσιάζει από το σπίτι.

polikatoikia---eksoikonomisi--energeias---erga---antlia---thermotitas---energy---heating---thermansi
eksoikonomisi---energeias---energy---saving---heat---pump---antlia---thermotitas---thermidometritis---calories
thermansi---thermostatis---heating---system
eksoikonomw---epidotisi---spiti

Η παρέμβαση χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ”, το οποίο χρηματοδότησε παρεμβάσεις σε πολυκατοικίες. Οι δαπάνες που ήταν επιλέξιμες ήταν το κόστος προμήθειας της αντλίας θερμότητας, τα υλικά και οι εργασίες για την εγκατάσταση και σύνδεση, όπως επίσης η εγκατάσταση αυτονόμησης των διαμερισμάτων και εγκατάστασης θερμιδομέτρησης. 

Η εταιρεία μας ανέλαβε και υλοποίησε, όλο το πρόγραμμα, τη σύνταξη της πρότασης, την υποβολή, την λοποίηση των παρεμβάσεων και την υποβολή των δαπανών για εξόφληση.

Το αποτέλεσμα

Με την παλιά εγκατάσταση από ένα λίτρο πετρελαίου (θερμογόνος δύναμη 8.000 Kcal) με βαθμό απόδοσης 70%, αποδίδοταν στην εγκατάσταση θέρμανσης 5.600 Kcal = 6,5 KWh. 

Με την εγκατάσταση της αντλίας θερμότητας με συντελεστή απόδοσης COP=2,6,  οι 6,5 KWh απαιτούν την κατανάλωση 2,5 Kwh ρεύματος. 

Δηλαδή για το ίδιο αποτέλεσμα που πρίν έπρεπε να πληρώνουν 1 λίτρο πετρέλαιο, τώρα θα πληρώνουν 2,5 KWh. 

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μειώθηκε δραστικά καθώς το μεγαλύτερο μέρος (60%) της ενέργειας αντλείται από τον αέρα και ξαναεπιστρέφει σε αυτόν. 

Υπάρχει ακριβής επιμέτρηση των θερμίδων που απορρόφησε κάθε διαμέρισμα, ώστε ο καθένας να πληρώνει, όσο ακριβώς καταναλώνει και να χρησιμοποιεί την εγκατάσταση, όπως και όσο επιθυμεί. 

Αυξήθηκε η ασφάλεια του κτηρίου έναντι κινδύνων πυρκαγιάς, που εγκυμονεί η χρήση πετρελαίου.  

Μειώθηκε το κόστος διαχείρισης (παραλαβή πετρελαίου, επιμερισμός δαπανών).