Η συμβολή του  αυτόματου ελέγχου των εγκαταστάσεων στην εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση των δαπανών συνεχώς αυξάνεται. Η συμβολή του προκύπτει από την επιτήρηση του χώρου και των εγκαταστάσεων, την λειτουργία  με οικονομικότερο τρόπο, τον άμεσο εντοπισμό βλαβών, την καταγραφή των καταναλώσεων. 

Φωτισμός

 

Αισθητήρες ανίχνευσης παρουσίας και φωτεινότητας  ενεργοποιούν ή απενεργοποιούν τον φωτισμό, ρυθμίζουν την έντασή του.

Κλιματισμός

 

Έξυπνοι αισθητήρες συνθηκών προσαρμόζουν την λειτουργία του κλιματισμού, ώστε να επιτυγχάνουν τις επιθυμητές συνθήκες με τον οικονομικότερο τρόπο λειτουργίας.

Ζεστό νερό χρήσης

 

Η συνεχής ανακυκλοφορία του ζεστου νερού χρήσης μέσα στο σπίτι είναι μία συνεχής απώλεια, η οποία μάλιστα προστίθεται στα θερμικά φορτία του χώρου. Ο αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας ή ο αισθητήρας ροής στην γραμμή ζεστού νερου διακόπτει ή ενεργοποιεί την ανακυκλοφορία τότε που πραγματικά είναι αναγκαία.

Σκίαση

 

Η ηλιακή ακτινοβολία όταν πέφτει πάνω στο σπίτι αποτελεί ένα σημαντικό θερμικό φορτίο, άλλοτε επιθυμητό και άλλοτε ανεπιθύμητο. 

Με το σύστημα αυτοματισμού η σκίαση του σπιτιού ενεργοποιείται από το αισθητήριο για να προστατεύσει από τον ήλιο το καλοκαίρι ή να αφήσει τον ήλιο να περάσει το χειμώνα. 

Αυτόματο πότισμα

 

Η ποσότητα νερού που είναι απαραίτητη για το πότισμα του κήπου δεν είναι σταθερή. Με το σύστημα αυτοματισμού επιτηρούνται οι συνθήκες και γίνεται αυτόματη ρύθμιση της ποσότητας του νερού ποτίσματος ανάλογα με τις συνθήκες θερμοκρασίας, ηλιοφάνειας, υγρασίας και ταχύτητας αέρα, όπως καταγράφονται από τον μετεωρολογικό σταθμό.

Εντοπισμός βλαβών

 

 

Πολλές φορές διαρροές μικρές ή μεγάλες δεν εντοπίζονται άμεσα με αποτέλεσμα απώλεια μεγάλης ποσότητας νερού. Παρακολούθηση της κατανάλωσης νερού και άμεσος εντοπισμός σε περίπτωση ασυνήθιστης ροής. 

Έγκαιρη ειδοποίηση

Η έγκαιρη ειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, ειδικά σε σπίτια που δεν είναι μόνιμης διαμονής.

Σωστές αποφάσεις

 

 

Με αισθητήρες κατανάλωσης ρεύματος και νερού επιτηρούνται οι επί μέρους  καταναλώσεις. Αυτή η καταγραφή μας δίδει τα απαραίτητα δεδομένα για την διαφοροποίηση  και την μείωση του κόστους λειτουργίας.