Τακτική συντήρηση

Περιλαμβάνεται η εκτέλεση εργασιών συντήρησης (συσκευής ή εγκατάστασης). Οι εργασίες εκτελούνται με βάση το σχέδιο συντήρησης, στο οποίο περιγράφονται τα σημεία παρέμβασης και στις προβλεπόμενες για την φύση της εγκατάστασης και τον εξοπλισμό εργασίες συντήρησης . H πραγματοποίηση των εργασιών πιστοποιείται με τη συμπλήρωση και παράδοση λίστας ελέγχου.

taktiki---sintirisi---facilities---service
arxeio---record---keeping---facilities---service

Τήρηση Αρχείου

 

 

Τήρηση αρχείου των διαθέσιμων σχεδίων των εγκαταστάσεων, αρχείου και ιστορικό του εξοπλισμού, αρχείου συντηρήσεων.

Απομακρυσμένος Έλεγχος

 

Απομακρυσμένη εποπτεία.

Συνεχής απομακρυσμένη εποπτεία της εγκατάστασης (στο βαθμό που η εγκατάσταση δίνει αυτή την δυνατότητα).

KNX---service---internet---remote---operation---monitoring---apomakrismenos---elegxos---facilities

Τεχνική συμβουλή

 

Τακτική παρουσίαση πεπραγμένων, έκθεση εκτίμησης της λειτουργίας και παροχής συμβουλών βελτίωσης.