Η αναξιοπιστία των δημοτικών δικτύων για τη διασφάλιση τόσο της ποσότητας, όσο και της ποιότητας του απαιτούμενου νερού δημιουργούν την ανάγκη σημαντικών έργων εξασφάλισης νερού, επεξεργασίας, αποθήκευσης και άντλησης.

nero---egkatastaseis---eksoplismos---antlisi---water---facilities---equipment---pumping---home

Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις άντλησης

 

Σχεδιάζουμε εγκαταστάσεις, προμηθεύουμε αντλίες (γεωτρήσεων ή επιφανείας) και υλοποιούμε έργα άντλησης. 

Περισσότερα

Επεξεργασία νερού

 

Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης επεξεργασίας ξεκινάει από τη φυσικοχημική και μικροβιολογική ανάλυση του νερού τροφοδοσίας. Η λύση σχεδιάζεται για να αξιοποιεί τις δυνατότητες και να ικανοοιεί τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη ξεχωριστά, ανάλογα με την ποιότητα του διαθέσιμου νερού και τις απαιτήσεις του. 

Περισσότερα

posimo---nero---spiti---drinking---water---home