Οικιακές συσκευές

Είναι γεγονός, ότι όλο και περισσότερα από τα νέα μοντέλα από τις συνήθεις ηλεκτρικές συσκευές που έχουμε στο σπίτι μας, (η ηλεκτρική κουζίνα, το ψυγείο, το πλυντήριο … ), “επικοινωνούν”, δίνουν και παίρνουν πληροφορίες, δίνουν και δέχονται εντολές. Είναι αναμενόμενο τα επόμενα χρόνια η πλειοψηφία των συσκευών να είναι smart.  

Το σύστημα αυτοματισμού απλοποιεί αυτή την επικοινωνία, με ένα ενιαίο φιλικό περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να δέχεται και να επεξεργάζεται τις πληροφορίες. 

Αλλά και σε συσκευή που δεν είναι smart μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την έξυπνη ηλεκτρική πρίζα, που στέλνει πληροφορίες για την ύπαρξη τάσης, για την κατανάλωση να δεχθεί και να εκτελέσει εντολές, πολύ χρήσιμο για την επιτήρηση κρίσιμων καταναλώσεων (π.χ. ψυγεία).