Τακτική συντήρηση

taktiki---sintirisi---facilities---service

Περιλαμβάνεται η εκτέλεση εργασιών συντήρησης (συσκευής ή εγκατάστασης). Οι εργασίες εκτελούνται με βάση το σχέδιο συντήρησης, το οποίο περιγράφονται τα σημεία παρέμβασης και τις προβλεπόμενες για την φύση της εγκατάστασης και  τον εξοπλισμό, εργασίες συντήρησης . H πραγματοποίηση των εργασιών  πιστοποιείται  με την συμπλήρωση και παράδοση λίστας ελέγχου. 

Τήρηση Αρχείου

arxeio---record---keeping---facilities---service

Τήρηση αρχείου των διαθέσιμων σχεδίων των εγκαταστάσεων, αρχείου και ιστορικό  του εξοπλισμού, αρχείου συντηρήσεων. 

Απομακρυσμένος Έλεγχος

KNX---service---internet---remote---operation---monitoring---apomakrismenos---elegxos---facilities

Απομακρυσμένη εποπτεία. Συνεχής απομακρυσμένη εποπτεία της εγκατάστασης (στο βαθμό που η εγκατάσταση δίνει αυτή την δυνατότητα)

 Τεχνική συμβουλή

Gas Safety

Τακτική παρουσίαση πεπραγμένων, έκθεση εκτίμησης της λειτουργίας και παροχής συμβουλών βελτίωσης. 

Ζητήστε να σας καλέσουμε

Η ομάδα μας θα έρθει  σε επικοινωνία μαζί σας το συντομότερο δυνατό, για να λύσει όλες σας τις απορίες.

Επιτυχής αποστολή. Σας ευχαριστούμε.
Υπήρξε κάποιο σφάλμα. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά.